Toegankelijkheidsverklaring

De gemeente Emmen vindt het belangrijk dat iedereen alle informatie en diensten op haar website gemakkelijk kan vinden, gebruiken en bekijken. De gemeente zet zich in voor toegankelijkheid en laaggeletterdheid. Daarom werken we aan het verbeteren van de toegankelijkheid van de website. Is de website Emmen geeft Energie, of zijn onderdelen daarvan, voor jou niet toegankelijk? Heb je hier vragen, tips of opmerkingen over? Neem dan contact met ons op via energie@emmen.nl.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is beschikbaar voor iedereen. Ook voor mensen met een visuele, gehoor-, lees- of andere beperking. Een toegankelijke website biedt hulpmiddelen, zodat iedereen de website goed kan gebruiken. Dit betekent dat de website met elke pc, tablet of smartphone te gebruiken is en ook voor mensen met aangepaste apparatuur.

Toegankelijkheid Emmen geeft Energie

De website Emmen geeft Energie is nog niet helemaal toegankelijk. De gemeente werkt hard om dit voor elkaar te krijgen. Bij veranderingen passen wij de toegankelijkheidsverklaring aan.

Onze uitgangspunten

  • In de opbouw van de website Emmen geeft Energie houdt de gemeente Emmen rekening met de toegankelijkheid.
  • Medewerkers hebben goede kennis van de eisen. Als het nodig is huurt de gemeente experts in.
  • De website voldoet aan zoveel mogelijk eisen.
  • Redacteuren maken toegankelijke teksten, afbeeldingen en tabellen op de pagina’s van de website.

Meer informatie

Op de website DigiToegankelijk.nl vind je meer informatie over digitale toegankelijkheid.