Hoe werkt het?

Belangrijke documenten

Structuurvisie zonneakkers gemeente Emmen

Notitie maatschappelijk draagvlak zonneakkers bij de dorpen en wijken

Handboek postcoderoos Drenthe

Servicepunt Lokaal Opgewekt

Het starten van een coöperatie is niet altijd even makkelijk. Ben je van plan een coöperatie te starten en/of bestuurslid te worden? De gemeente Emmen biedt ondersteuning aan beginnende en al gestarte energiecoöperaties. Hiervoor is het Servicepunt Lokaal Opgewekt ingericht.

Folder Servicepunt Lokaal Opgewekt

Stappenplannen voor lokale energie-initiatieven

Wil je samen met buurtgenoten een lokaal energie-initiatief organiseren? Lokaal Opgewekt Emmen heeft handige stappenplannen om te komen tot een succesvol project.

Aansluiten bij een bestaand initiatief

Zelf een nieuw initiatief starten

Lagere energierekening

Deelname aan één van de projecten betekent onder andere een lagere energierekening. Deelnemers ontvangen vrijstelling van de energiebelasting. De vrijstelling van de energiebelasting gaat in zodra de Belastingdienst het project heeft goedgekeurd en wordt door de overheid voor minimaal 15 jaar gegarandeerd.

Coöperatie

Een coöperatie biedt diverse voordelen voor haar leden en klanten. Een coöperatie werkt zonder winstoogmerk. Wordt er winst gemaakt, dan beslissen de leden wat ermee gebeurt. Dit kan bijvoorbeeld geïnvesteerd worden in het bedrijf, het verlagen van tarieven of besteed worden aan een initiatief. Om deel te kunnen nemen aan één van de projecten is het noodzakelijk om lid te worden van een coöperatie. Als klant word je afnemer van de lokaal duurzaam opgewekte energie en heb je het voordeel van het verlaagde tarief voor de energiebelasting.

Energieleverancier

De coöperatie verkoopt de geproduceerde elektriciteit aan een energieleverancier naar keuze. De leden van de coöperatie stappen over naar deze energieleverancier. Dit is niet verplicht maar is uit kostenoogpunt voordeliger. De korting op de energiebelasting wordt dan verrekend. De energieleverancier keert jaarlijks een vast bedrag uit per klant aan de coöperatie. Dit bedrag besteedt de coöperatie aan lokale projecten.